Näringsliv

Både industristad och kulturstad

Bild 1 av 3 Kontoret på Facebooks datacenter i Luleå.
Bild 2 av 3
Bild 3 av 3 De stora fläktarna i Facebooks datacenter använder utomhusluften till kylning.

I många år dominerade stålindustrin Luleås näringsliv. Men på senare år har tjänstesektorn och de kreativa näringarna vuxit. När Facebook 2011 meddelade att man väljer Luleå som plats för sitt första datacenter utanför USA ledde det till att fler fick upp ögonen för regionen.

– Det är en etablering som har haft stor betydelse för vårt självförtroende som stad, säger Maria Bergman, näringslivsstrateg vid Luleå kommun.

Det sägs att för varje industrijobb så skapas tre andra jobb. Facebooks etablering i Luleå är ett exempel på det. Under byggtiden sysselsatte anläggningen 900 personer per år och i dag sysselsätts direkt eller indirekt ungefär 400 personer årligen. Av dessa är 250 bosatta i regionen. Dessutom genererar den uppgradering av anläggningen som sker var tredje år närmare 600 årsarbeten.

– I spåren av Facebook har vi även fått andra investeringar och etableringar, som till exempel forskningsdatacentret RISE SICS North, och från Luleå tekniska universitet avknoppas nya teknik- och konsultföretag, berättar Maria Bergman.

Luleå strävar efter en bredd på arbetsmarknaden. En plats där det finns flera olika branscher, inom både den privata och offentliga sektorn, har lättare att attrahera många människor.

– Det är därför samarbetet inom Luleåregionen är så viktigt. Tillsammans med våra grannkommuner erbjuder vi en arbetsmarknadsregion som är en av de största i Norrland, säger Maria Bergman.

De kulturella och kreativa näringarna är tillsammans med besöksnäringen en central del av Luleås utveckling. Utöver fler arbetstillfällen skapar de även upplevelser för Luleåbor och besökare.

– Kulturen påverkar platsens attraktivitet och stärker den lokala identiteten. Två exempel på satsningar som får stöd av Luleå kommun är Filmpool Nord och BD Pop, säger Maria Bergman.

Branschbredd är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. En arbetsmarknad som erbjuder en bred palett av branscher är attraktiv för både kvinnor och män. 

– Det är viktigt att alla känner att Luleå är en stad för dem. I Luleå finns spännande jobb och ett bra liv, menar Maria Bergman.

Text: Cecilie Östby
Foto: Facebook