Denna artikel är en annons

Det ska vara lätt att göra rätt på ny återvinningscentral i Luleå

Bild 1 av 2 Den nya moderna ÅVC:n på Porsöns industriområde blir lätt att ta sig till, ligger centrumnära och ändå i en relativt störningsokänslig omgivning. Bland materialvalet till byggnaderna kommer sedumtak att användas. Delar av utsmyckningen görs av återbrukat material. ÅVC:n på Kronan kommer att stängas så snart den nya kan tas i bruk. Beräknat till januari 2021.
Bild 2 av 2

När Luleås befolkning växer, så växer också avfallshanteringen och därmed behovet av nya, större och modernare återvinningscentraler (ÅVC). Därför bygger Luleå Miljöresurs AB, en helt ny anläggning på Porsödalens industriområde. Den nya återvinningscentralen kommer att ersätta den på Kronan som läggs ner då kommunen planerar för en helt ny stadsdel där med cirka 2 000 lägenheter.

– Vi flyttar för att Luleå ska kunna växa, samtidigt som vi måste finnas och utvecklas för att möta de nya behoven, säger Per Ekervhen, logistik- och produktionschef vid Luleå Miljöresurs AB.

Återvinningscentralen på Kronan är den största anläggningen av de fyra som bolaget driver, de andra ligger i Sunderbyn, Antnäs och Råneå. Sammantaget har de fyra återvinningscentralerna cirka 200 000 besök per år. 

På återvinningscentralen kan du slänga avfall som du inte får slänga i dina kärl hemma – grov- och trädgårdsavfall och farliga avfall. Alla ÅVC är bemannade med utbildad personal som gärna hjälper dig och svarar på dina frågor.

– När vi nu bygger den nya ÅVC:n på Porsödalens industriområde utgår vi från kundens behov, säger Per Ekervhen. Det ska vara lätt att ta sig hit, det ska vara lätt att hitta var man ska kasta sitt avfall och det ska vara öppet på tider som passar våra kunder bäst. Därför har vår personal varit med hela vägen i planeringen av den nya ÅVC. Det är de som har den vardagliga erfarenheten av hur våra kunder vill ha det för att det ska flyta på bäst.

Därför har man också prioriterat åtkomligheten på återvinningscentralen, eller logistiksituationen som Per Ekervhen utrycker det.

– Kunden ska inte behöva känna sig stressad, han eller hon ska ha tid att göra rätt och det ska uppfattas logiskt. Vi kommer till exempel att ha ett tydligt markerat kundcenter så att det blir lätt att hitta personal att fråga.

– Samtidigt måste vi bygga den nya ÅVC:n på ett sådant sätt att den kan växa. Vårt mål är att öka återvinning och återbruk. Det är mycket som slängs i dag som skulle kunna återanvändas.

På det viset blir inte den nya återvinningscentralen enbart en plats att slänga skräp på, den blir i sig en del av ett grönare kretslopp.

Luleå MiljöResurs AB, Lumire, ägs av Luleå Kommunföretag AB. Bolaget samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanteras 55 000 ton per år och omsätter 135 miljoner kronor.