Denna artikel är en annons

Diös satsar på ett inspirerande Luleå

Bild 1 av 3 Stadsutveckling i Luleå betyder att vi tar en aktiv och drivande roll för att skapa en inspirerande och trygg stad där människor vill bo, jobba, shoppa, ta del av ett mixat utbud och umgås. Bilden är från hyresgästen Tromb i Shopping galleria.
Bild 2 av 3 Johan Lång, affärschef Diös Luleå.
Bild 3 av 3 Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala Luleå är stor. I det framtida kvarteret Biet vid Bergnäsbron i centrala Luleå vill Diös erbjuda kommersiella lokaler och bostäder.

Diös, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag, satsar på stadsutveckling i Luleå.

– Att vi driver stadsutveckling i Luleå betyder att vi tar en aktiv och drivande roll för att skapa en inspirerande och trygg stad där människor vill bo, jobba, shoppa, ta del av ett mixat utbud och umgås. Det handlar om ett långsiktigt hållbart engagemang som skapar tillväxt, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

– Vi bygger fler bostäder och nya moderna kontor i centrum, samtidigt som vi fortsätter utvecklingen av våra tre citygallerior för att skapa framtidens mötesplatser i Luleå.

Våra beteenden när det gäller hur vi shoppar, hur vi upplever och hur vi jobbar har förändrats. Utvecklingen av e-handel, nya möjligheter för logistik, nya typer av kontorsmiljöer ökar behovet av attraktiva mötesplatser i centrum som skapar nya förutsättningar och ger nya möjlig-heter till hållbar utveckling.

För alla medarbetare på Diös handlar hållbarhet om att agera ansvarsfullt i alla frågor bland annat kring stadsutveckling men också en ökad medvetenhet om bolagets och individernas miljö-påverkan där engagemanget spänner från hur energianvändning i fastigheterna optimeras till trygghet och att vilja vara i stadskärnan samt ekonomiskt hållbara investeringar.

  Vi tänker in ansvar och hållbarhet i vår vardag hela tiden och engagerar oss i frågor som leder till utveckling av Luleå. När det gäller miljöpåverkan och till exempel utveckling av befintliga fastigheter och när vi bygger nytt jobbar vi bland annat med tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM. En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda, säger Johan.

Andra exempel inom hållbar utveckling är att Diös nyligen bytt ut alla servicebilar till 100% eldrivna bilar och har ett mål om att bygga solcells-anläggningar på alla sina fastigheter där det är möjligt.

Diös är framför allt stora när det gäller kommersiella lokaler, men äger och förvaltar även cirka 200 lägenheter i Luleå, något de gärna ”vill fördubbla”.

– Fler bostäder i centrum gör att fler människor rör sig i city. Det är del av vår utvecklingsplan, fortsätter Johan.

Ett av Diös projekt i den närmsta framtiden är utvecklingen av kvarteret Biet. En stor tomt vid Bergnäsbron i centrala Luleå som skulle kunna innefatta både bostäder, kontor och kanske hotell.

Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala Luleå är stor och en utveckling av kvarteret Biet, som också är en av stans entréer, skulle verkligen bidra till Luleås utveckling och framtida gestaltning. Ett attraktivt kvarter som kan bidra till att fler personer kan bo och röra sig i stadskärnan. Detaljplanearbete pågår.

– Vi är långsiktiga och vår blick sträcker sig långt fram i tiden. Vi vill vara med att utveckla Luleå till att bli en av Sveriges mest inspirerande städer, säger Johan Lång.