Miljö

Fler företag vill resa grönt

Alla vinner på att få sin vardagsmotion genom att promenera eller cykla istället. Och framför allt finns det mycket att vinna för klimatet.

Allt fler vill resa mer hållbart och går med i Luleås arbetsplatsutmaning #Vi reser grönt.

– Vårt främsta mål med reseutmaningen är att inspirera företag och organisationer att delta i omställningen till ett mer hållbart resande såväl i tjänsten som till och från jobbet, säger Helena Lindvall, projektledare i Luleå kommun.

Att resa hållbart är inte så svårt som man kan tro – det är att låta bilen stå och istället gå, cykla, samåka eller ta bussen. Luleåborna är faktiskt lite bättre på att resa hållbart än vad som är fallet i många andra kommuner. Men självbilden är fortfarande att vi behöver ta bilen för att förflytta oss – speciellt vintertid. Av alla resor under fyra kilometer är det nästan hälften – 46 procent – som görs med bil.

– Alla vinner på att få sin vardagsmotion genom att promenera eller cykla istället. Och framförallt finns det mycket att vinna för klimatet, säger Helena Lindvall.

Målet är att minst 50 procent av alla resor och 80 procent av alla resor under fyra kilometer ska ske med andra färdmedel än bil år 2020. Det är ett högt uppsatt mål som nu flera företag i Luleå är sugna på att hjälpa till att nå.

– Det här är något många kan bidra med på olika sätt. Utmaningen för den enskilde består i att bryta med gamla vanor och göra en beteendeförändring. Men vi på kommunen behöver också arbeta med att till exempel hålla cykelbanorna snöfria och skapa möjligheter för att ta cykeln på bussen för att underlätta, säger Helena Lindvall.

Företagen tävlar ett år i taget och samlar poäng genom olika insatser som att erbjuda tjänstecyklar och busskort för resor i tjänsten, tillhandahålla dusch och omklädningsrum och delta i olika kampanjer och informationsinsatser.

– Vi erbjuder en introduktions- och inspirationsutbildning för två anställda i alla organisationer som anmäler sig. Det blir som en start och ett sätt att komma i gång och få mer tips och råd kring hur man som organisation kan jobba med att resa mer hållbart, säger Helena Lindvall.

Vill du och ditt företag också gå med i #Vi reser grönt?

Läs mer och anmäl din organisation här www.lulea.se/viresergrönt och utse samtidigt två representanter som kan delta i introduktions- och inspirations-utbildningen.

Grönt resande

Nicklas Sandström, projekteringsledare, Arkitektbyrån A och D.

Varför gick ni med?
Vi har arbetat medvetet med att resa grönare redan tidigare. Det här är ett sätt för oss att förbättra arbetet och få ta del av bra idéer. Det blir en sporre att förbättra oss. Sen är det ett tillfälle att lyfta frågorna internt och arbeta mer aktivt med hälsoaspekterna i att promenera och cykla mer.

Vad är vinsten för företaget?
Vi vill vara med och dra ett strå till stacken när det gäller miljön. Det är en stor samhällsfråga. Vi är fler kontor som utmanar varandra – ingen vill vara sämre än någon annan när det gäller miljön.

 

Eva Westin och Monica Spett, ÅF:

Varför gick ni med?
Förutom hälso och klimatfördelar är det positivt att göra saker tillsammans och att vi skapar en gemensam känsla att vi bidrar till en bättre värld.

Vad är vinsten för företaget?
Marknadsföring och ”skryt”. Kan locka till sig personal och nya kunder tack vare vårt miljöengagemang.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm