Denna artikel är en annons

Luleå Science Park –

Här blir hårda och mjuka värden en helhet

– Det finns ett stort mervärde när allt samlas på en tillgänglig plats, säger Ulla-Britt Kankaanranta, Affärsutvecklare på Luleå Science Park. Teknik, människor och idéer.

Luleå Science Park. En spirande mötesplats för teknik, människor, idéer, kunskap och kreativitet. Som namnet låter, en fenomenal plats för tillväxt. Och nu ska området utvecklas ytterligare.

I dag finns här omkring 1 400 personer i drygt 100 företag som har världen som marknad. Framgångsrika företag, flera av dem världsledande i den globala teknikutvecklingen, och planerna är att ge ännu fler företag utrymme. Innovativa företag med daglig möjlighet att mötas, upptäcka gemensam nytta och utvecklas på ett sätt som annars kanske inte skulle varit möjligt om man valt ett enskilt kontor för sig själv.

Med kopplingen till Luleå tekniska universitet finns här en tydlig teknik- och IT-profil, men det är den kreativa blandningen som gör att nya idéer uppstår och företagsidéer växer. Här finns även LTU Business, Arctic Business och Go Business. Här finns flera starka varumärken, främst inom IT och energi.

Efter att Luleå Science Park förra året blev eget aktiebolag har planerna för att bygga ihop Science Park med campusområdet åter igen tagit fart. En särskild tillväxtgrupp med representanter för Science Park, Luleå Kommun, LTU, Teknikens Hus, Luleå lokaltrafik, Luleå Näringsliv och fastighetsägarna på området arbetar tillsammans med visionen att skapa Sveriges mest attraktiva Science Parkmiljö.

– Vi arbetar på att få till naturliga gångstråk i hela området, det ska vara lätt att hitta hit och vilja röra sig här, samtidigt som området ska fräschas upp, säger Ulla-Britt Kankaanranta, Affärsutvecklare, en av de nya fyra heltidsanställda som nu satsar på att leda Luleå Science Park in i en spännande framtid.

– Nu byggs det också lägenheter som passar både studenter och den lilla familjen i anslutning till Science Park. Här ska man både kunna bo, studera och arbeta.

I en science park blir hårda och mjuka värden en helhet. Här delar man med sig av sina kunskaper med tanken att de ska befruktas och växa. Lokalerna i sig är en sak, här pågår dessutom varje vecka föreläsningar, evenemang och aktiviteter, öppna för alla, med allt från lunchföreläsning om genussmarta tekniska lösningar och produkter, seminarium om krishantering i företag till TechTalk-frukost och tillfällen till massage. Servicecentret är knutpunkten där information och företagsservice delas mellan företag i alla storlekar.

– Det finns ett stort mervärde när allt samlas på en tillgänglig plats, säger Ulla-Britt Kankaanranta.

När tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden årligen presenterar sin lista över Sveriges hetaste startup-företag så är ofta runt hälften av företagen sådana som utvecklats med inkubatorer och science parks runt om i Sverige.

Inom IT har Luleå Science Park nyligen också startat ett mindre nätverk av nära samarbete med Science Parker i Linköping, Lund, Kista och Göteborg.

– Vi har framför allt en stark position inom AI, artificiell intelligens, i samarbete med universitetet och ytterligare ett antal aktörer, där vi nu driver en förstudie inom det nationella projekt som heter AI Innovation of Sweden, en satsning med ambitionen att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet, säger Tore Johnsson, vd för Luleå Science Park.

– Facebooks etablering i Luleå med dess stora datacenter får stor betydelse, säger Tore Johnsson. När ett så stort företag satsar då vågar fler följa efter. Facebook har också valt att förlägga ett ”Technology Deployment Centre” i anslutning till Luleå Science Park och LTU.

Inom Luleå Science Park sitter många av regionens mest expansiva och moderna företag. Kompetensförsörjning är en av de gemensamma utmaningarna och på hemsidan finns flera utlysta tjänster.

– Här finns många spännande karriärvägar och möjligheter för såväl etablerade seniorer som studenter som vill utvecklas, säger Ulla-Britt Kankaanranta.

Luleå Science Park, tidigare Aurorum Science Park, är en av Sveriges största teknikparker. Här finns ett antal fastighetsägare med ett blandat bestånd av kontorsyta, konferens-/undervisningsyta och boendeyta. Delade serviceytor och gemensamma aktiviteter gör nätverkande med andra företag naturligt.

De ungefär 1 400 människor som samlas här har sin expertis inom teknik och IT, men också inom media, bygg- och systemleveranser, teknisk provning och analys, företags- och konsulttjänster, innovationsledning, gruvnäring, logistik och mycket mer. Företag flyttar in och ut ur lokalerna allt eftersom deras utveckling förändras.

Luleå Science Park bildades som eget aktiebolag 2018 med Luleå kommun, Luleå Näringsliv AB, LTU Holding och Aurorum Teknikbyn AB som delägare.