Denna artikel är en annons

HSB Norr fortsätter att satsa på Luleå

Bild 1 av 2 HSB är med och planerar nya bostadsrätter i Norra hamn. De första byggnaderna beräknas stå klara 2024.
Bild 2 av 2 – Att kunna erbjuda ett bra boende är överordnat att tjäna pengar, säger Mattias Lundström, vd för HSB Norr och knyter an till HSB:s kooperativa historia.

– Jag skulle vilja kalla HSB för ett samhällsbyggande företag. Vi är evighetsförvaltare, säger Mattias Lundström, vd för HSB Norr. Och vi kommer att vara kvar i minst hundra år till.

I Luleå är HSB också aktör på bostadsmarknaden sedan lång tid tillbaka. ”Vi känner varje skrymsle och vrå” som Mattias Lundström uttrycker det.

HSB har en lång historia av gediget boende och respekterat varumärke, men är långt ifrån bara historiska. Nya idéer kring boendet vinner mark. Hållbarhet och yteffektiva bostäder har blivit ledord. Och HSB är med i framkant.

HSB Norr är en av de 26 föreningar som finns i det kooperativt demokratiskt idéburna HSB, som i hela landet ägs av sina över 600 000 medlemmar. I Luleå äger HSB Norr hyresfastigheter på Svartholmen, Östermalm och i centrum och förvaltar även lägenheter åt Gammelstabo i Gammelstad och Välbo på Skurholmen och Lövskatan. Men bostadsrätterna får väl ändå sägas vara HSB:s signum.

– Förra året byggde vi 52 nya hyreslägenheter i Luleå,  säger Mattias Lundström. Och vi vill gärna bygga fler.

HSB är också ett av fem bolag som gått ihop för att bygga Munkeberg Strand, det nya planerade bostadsområdet vid sydöstra delen av Mjölkuddsstranden där det ska bli ungefär 700 lägenheter inom tio år. Målet är att skapa en sammanhållen stadsnära miljö som sträcker sig längs Stadsfjärden från centrumhalvön fram till Mjölkudden. Ett viktigt steg för att utveckla Luleå.

– Det är många hyresgäster som söker sig till oss nu, över hälften är mellan 20 och 30 år, och Luleå har en bra och stabil arbetsmarknad med långsiktig tillväxt. Det gäller att hitta en balans mellan bostadsrrätter och hyresrätter.

– Vi borde kunna erbjuda ett attraktivt boende för alla faser i livet, både för de unga som vill ut på bostadsmarknaden och för dem som ska bilda familj och köpa sin första lägenhet. Alla ska kunna bo i en HSB-miljö.

Det är svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden, speciellt efter att det strängare amorteringskravet infördes. Därför har HSB lanserat en delägarmodell för personer under 30 år – HSB Dela och riktar sig till unga bosparare i HSB mellan 18 och 30 år som erbjuds att köpa en nyproducerad lägenhet med en lägre kapitalinsats. HSB står som medfinansiär med 50 procent och köparen ingår i ett samägandeavtal som löper över 10 år. Lägenheten kan säljas när som helst efter att tillträdet skett, och då säljs också HSB:s andel i bostaden. Efter fem år går det att köpa ut HSB:s del av lägenheten. Modellen testas just nu i Göteborg med förhoppning om en nationell utrullning.

– Att kunna erbjuda ett bra boende är överordnat att tjäna pengar, säger Mattias Lundström och knyter an till HSB:s kooperativa historia – att tillsammans med medlemmar och hyresgäster vara aktiva i samhällsutvecklingen och skapa det goda boendet.

Framtida projekt i Luleå

• I nya stadsdelen Kronandalen planerar vi att bygga moderna och hållbara bostadsrätter för många olika åldrar och olika behov. Just nu pågår utvecklingsarbetet inför vårt kommande projekt brf Kikaren, där du kommer att kunna bo med närhet till grönska och aktivitetsytor och samtidigt bara 10 minuters bussfärd från centrum.

• HSB är även med och utvecklar Norra hamn tillsammans med tre andra byggaktörer. Byggplanerna omfattar bostäder, hotell och kommersiella lokaler. Flytten av brandstationen år 2020 skapar plats för det nya området och de första byggnaderna beräknas stå klara 2024. HSB planerar att bygga bostadsrätter.

www.hsb.se/norr