Inledning

Luleå behöver tänka om för att växa

Under min uppväxt och genom hela 90-talet var det inte sällan som nyheterna om norra Sverige var negativa. Tuffa tider för våra basindustrier och svåra tider för många med hög arbetslöshet. I dag känns allt det oerhört avlägset. Numera är utvecklingen i norr den motsatta. Arbetslösheten är lägre än genomsnittet i riket, tillväxten är hög och vi har urbana tillväxtmiljöer som bygger och bidrar till landets utveckling.

Norrbotten sitter på viktiga nycklar för att vi ska klara den globala klimatfrågan. Här finns mineralerna till elfordon och batterier. Här finns skogen som kan användas till byggande och för att ersätta oljan när det ska produceras förpackningar och bränsle till bilar och flyg. Här finns den gröna energin till alla de industrier och datacenter som behöver mycket och hållbar elektricitet. Här finns testmiljöer inom en rad områden som ligger i internationell toppklass. Kort sagt, det händer mycket i norra Sverige och vi behöver fler som vill jobba och bo här med oss.

Därför är det så oerhört viktigt att vi har fått fart på byggandet i Luleå. Antalet nya bostäder har fördubblats de senaste åren och det byggs av många fler aktörer än förut. Prognosen för 2019 och 2020 ser riktigt bra ut och vi landar på 600–800 bostäder varje år. Kronan är det område som växer mest, men det byggs också på andra håll i staden och på landsbygden.

Men ska vi klara av att hålla den fina utvecklingen gäller det att byggandet går hand i hand med fler jobb. Och det är en mycket positiv utveckling vi ser. Nya jobb tillkommer i många sektorer. Inte minst har det nya arbetsplatsområdet Hertsölandet fått en bra start med Talga som ska förädla grafit som sedan används till batterier för elfordon. Besöksnäringen växer så det knakar och flera hotell bygger ut för att ta emot alla inresande gäster. Företag och myndigheter flyttar från Stockholm till Luleå för att det är lättare att rekrytera kompetens här. Facebook håller som bäst på att bygga sin tredje datahall.

”Det händer mycket i norra Sverige och vi behöver fler som vill jobba och bo här med oss.”

Niklas Nordström

Luleå arbetar aktivt för att skapa attraktiva livsmiljöer med kultur, idrott och friluftsliv, med en hög kvalitet inom skolan och bra service för en levande kommun. Att Luleå utsågs till Sveriges Bästa Barnkommun 2018 är ett bevis för att vi arbetar brett och långsiktigt med att se till att våra unga medborgare får en bra start i livet.

Men vi har också tuffa utmaningar framför oss. I grunden handlar det om två saker. För det första är det nu som demografin slår till med full kraft i landets kommuner. Att vi blir allt fler äldre gör att kostnaderna för äldreomsorg ökar kraftigt närmsta åren samtidigt som andelen som betalar skatt minskar. För det andra så sitter kommunen med ett eftersatt underhåll av fastigheter och vägar på en halv miljard kronor vardera. Utöver detta har många av våra verksamheter högre kostnader än i andra jämförbara kommuner.

För att klara utmaningarna måste vi minska våra kostnader genom nödvändiga effektiviseringar och omprioriteringar i alla verksamheter. Men det handlar inte bara om ekonomin. Den demografiska utvecklingen kommer också att leda till brist på arbetskraft inom offentlig sektor.

Vi behöver därför tänka om, tänka nytt och arbeta på ett annat sätt. Om man ska skapa förändring som är märkbar och bestående kan man inte göra mer av samma saker. Då måste man göra nya saker. Annorlunda saker. Att låtsas som att problemen inte finns är ingen väg framåt. 

Vi tittar bland annat på hur mycket vi kan spara på kommunens lokalkostnader, då vi till exempel har skollokaler för 2 000 fler elever än vad vi faktiskt har. Jag förstår att det kan väcka missnöje och oro bland en hel del av kommunens invånare. Det är inte på något sätt kul att se sin byaskola läggas ned i ett tufft budgetarbete med tillhörande effektiviseringar. Det är inte heller något man som politiker blir populär för, eller för den delen tycker är särskilt roligt. Men vi är övertygade om att det är rätt att prioritera verksamheterna och personalen framför lokalerna.

Även om vi står inför ett tufft ekonomiskt läge i kommunen under ett par år framöver, så är vi på många andra plan inne i en mycket positiv utveckling – och det finns alla skäl att tro att det håller i sig. Luleå ska fortsätta växa och utvecklas.

Niklas Nordström (S), Kommunalråd