Översikt

Luleå bygger för fler invånare

Luleå har nu över 78 000 kommuninvånare och bygger för att kunna växa med ännu fler. Det är en nödvändighet. Ökad befolkning ger resurser för en bättre samhällsservice. I dag råder bostadsbrist i Luleå. Det behövs bostäder till dem som vill flytta hit och till våra unga som vill stanna kvar. För att möta utvecklingen pågår och planeras 100-tals stora och små byggprojekt. Några av dem kan du läsa om i den här tidningen och se på kartan här bredvid.

Samtidigt med satsningarna på bostäder, Östra länken, Råneås vattenförsörjning, ny brandstation och nytt badhus på Hertsön måste den nödvändiga utbyggnaden samsas med ”det gamla”.

– Det gäller att hitta balansen mellan nytt och gammalt, mellan bebyggelsen och livet mellan husen säger Luleå kommuns planchef AnneLie Granljung. Vi måste ta vara på vår fina miljö och våra gröna stråk. Barnen måste få mycket mer plats i staden. Då behövs genomtänkta miljöer i form av stadens gator och torg för att välkomna lek och livfullhet.

AnneLie Granljung nämner till exempel renoveringen av Hermelinsparken. Åldrade träd och buskar har tagits bort och ersätts med nytt. Återplanteringen ska ge ny energi åt växtligheten och grönskan. Ett 60-tal nya björkar längs Residensgatan ska förstärka inramningen av parken, men också lärk, silverpil, hägg, rönn, bergskörsbär och aplar. Totalt ska cirka 2 000 växter nyplanteras i parken, buskar och perenner inräknade.

Trekanten/Norra hamn i centrum ska göras om till torg eller park och Stadsparken ska få större utrymmen för lek. Fler områden ska bli kommunala naturreservat; Snasahögarna-Lulviken, Hällbacken och Kalvholmen, Porsöberget med flera.

– I Luleå ska vi fortsätta leva och må bra mitt i alla nybyggnationer och framtidsprojekt, säger AnneLie Granljung.

1. Campus. 199 nya student- och forskarlägenheter färdigställs för inflyttning kring årsskiftet 2019/2020.

2. Björkskatan. Ett mindre projekt om ca 20 bostäder i anslutning till Vårvägen.

3. Munkebergsstrand. Ett framtida projekt som skulle ge uppemot 700 nya bostäder i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

4. Kuststad bygger upp den tredje etappen vilket totalt ger över 300 nya bostäder, båtplatser och restaurang längs kajen.

5. Kv Svanen på Gultzauudden utreds för fler bostäder. I samband med detta ses också parkstråket över för att skapa ännu bättre miljöer.

6. Längst ut på Malmudden kommer ca 250 nya bostäder att byggas. Strandpromenaden rustas upp och görs mer tillgänglig.

7. Framtida Hertsöheden blir en grön stadsdel med 500-700 nya bostäder.

8. Kronandalen växer fram med flertalet byggstarter under 2019 och 2020. Under 2020 ska parkerna vara utbyggda och klara och vård- och omsorgsboendet inflyttat. Den täta stadsdelen har mycket natur- och parkinslag och med närheten till Ormberget blir vardagslivet enkelt.

9. Nya Bergnäsbron ska byggas och utredning pågår om hur den ska dimensioneras och gestaltas.

10. Kv Biet, dvs parkeringen vid länsstyrelsen, utreds för bebyggelse i form av arbetsplatser och bostäder. Det välkomnande läget ger goda förutsättningar för spännande uttryck och arkitektur.

11. Dalbo pågår byggandet av vatten, avlopp och gator för kommande tomtsläpp. Området blir i likhet med Hällbacken en blandning av villor och radhus men även ett tillskott av arbetsplatser i norra delen av området.

12. Kv Trasten i centrum utreds för utökning av antalet arbetsplatser.

13. Bergviken startar byggandet under 2020 av ett trygghetsboende med ca 100 bostäder i anslutning till vård- och omsorgsboendet på Majvägen. 

14. Den nya Kronanvägen ska binda ihop Lerbäcken med Lulsundet och ger också fler möjligheter till bostäder längs stråket.

Text: Cecilie Östby