Denna artikel är en annons

Luleå Hamn bygger ut för hela Norrbottens framtid

Luleå Hamn expanderar och fördjupar infartsleden. Material från den grävningen kommer att användas till en ny kaj.

Luleå Hamn är inne i en expansiv period. Framför allt gäller det projekt Malmporten.

– Det är nödvändigt för Luleå Hamn, och hela regionen, att vi skaffar oss en ökad effektivitet och gör det möjligt att ta in större fartyg än vad vi kan göra i dag, säger Henrik Vuorinen, vd för Luleå Hamn AB.

Luleå Hamn måste helt enkelt bli betydligt större.

Sjövägarna till Luleå rustas nu för framtidens transportbehov. Malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland till kunderna runt om i världen närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och hamnen i Luleå måste få möjlighet att ta emot större fartyg för att kunna ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Med ökad produktion i befintliga gruvor parallellt med flera nyetableringar brådskar det med förbättrade sjövägar. Därför har projekt Malmporten påbörjats.

När omvärlden ställer nya krav på transporter, både miljömässigt och effektivitetsmässigt måste transportbranschen svara upp till dem för att kunna vara en aktör i tiden. Varje år omsätter Luleå Hamn mer än åtta miljoner ton gods, i huvudsak bulkgods i hamnen. Det gör Luleå till en av Sveriges största hamnar och Sveriges största hamn för torrt bulkgods. Trots isbeläggning från januari till maj så är hamnen öppen och i full drift året om. De statliga isbrytarna och lokala isbrytande bogserbåtar ser till att fartygen tar sig fram även vintertid.

Under de närmaste åren som gått har godsomsättningen ökat, inte minst malmen från LKAB, och det ekonomiska utfallet har varit gott för hamnen.

Malmporten är ett gigantiskt projekt som syftar till nya djupkajer, en ny hamndel, en anslutning till Malmbanan, max 200 000 ton på fartygen och en ökad lastnings- och lagringskapacitet.

En stor del i det här är muddringsarbetet. Infartsleden ska grävas 5 meter djupare och därmed öka djupgåendet till Östersjömax 15 meter, vilket gör att Luleå hamn kan ta emot tre gånger så stora fartyg som nu. 22 miljoner kubikmeter material ska börja grävas ur havets botten 2024, varav en mindre del av detta kommer att användas för anläggandet av en ny kaj på 500–600 meter i Luleå Hamn mellan Uddebom och malmutskeppningen.

22 miljoner kubikmeter material. Siffran är hisnande och svår att greppa.

Henrik Vuorinen gör en jämförelse: Om du skulle fylla en fotbollsplan på höjden med all den massa som kommer att grävas ur blir den lika hög som Kebnekajse!

Eftersom Malmporten ingår i Trafikverkets förslag till Nationell Infrastrukturplan kommer staten att ta ungefär hälften av kostnaden.

– Det här är ett projekt med stor betydelse och helt avgörande för hela regionen, understryker Henrik Vuorinen. Hamnens utbyggnad gör att all logistik blir bättre för alla befintliga och nya industrier. Luleå Hamn, Norrbottens industrihamn, blir som en del i en förädlingskedja med bra järnvägsförbindelser in i landet. Inte minst tillsammans med den framtida Norrbotniabanan, som kommer att klara av tyngre laster och högre hastigheter vilket gynnar godstrafiken. Men även flyget. Vi är inte konkurrenter, snarare kompletterar vi varandra.

Luleås nya världsunika bogserbåt ”Vilja” är nu på plats i Luleå Hamn. Världens starkaste isbrytande eskortbogserbåt med hybriddrift i sin storleksklass.

Ny isbrytare till Luleå hamn

Luleå Hamn har fått en ny världsunik bogserbåt som klarar isbrytning av 1 meter tjock is i 3 knops hastighet. Hennes namn blir det passande ”Vilja” och den drivs av hybriddrift, det vill säga diesel i kombination med elektricitet vilket gör att miljöutsläppen minskar med cirka 20 procent vid vanliga uppdrag. Med en förväntad dragkraft (bollard pull) på ca 100 ton i boost-läge kommer ”Vilja” att bli världens starkaste isbrytande eskortbogserbåt med hybriddrift i sin storleksklass.