Östra Länken

Östra Länken:

Mångfald ger krispigare idéer

Bild 1 av 5 Den klassiska bilden av en byggarbetare har successivt luckrats upp. Östra Länken är ett bra exempel. Här arbetar många personer med olika bakgrund och kön.
Bild 2 av 5 Visionsbilder i Östra länkens spår. Nytt parkområde vid Golfängen.
Bild 3 av 5 Visionsbilder i Östra länkens spår. Ny gång- och cykelport under Svartövägen som ersätter den gamla tunneln.
Bild 4 av 5 Visionsbilder i Östra länkens spår. Nytt parkområde vid rondellen.
Bild 5 av 5

Bygg- och anläggningsbranschen är tuff. För att passa in ska du vara man och gärna åt machohållet. Det är en förutfattad mening många har.

Nu arbetar man aktivt i Östra Länken-projektet för att ändra den bilden.

– Det är olyckligt om en stor del av befolkningen inte söker sig till branschen eller inte rekryteras, på grund av en förutfattad mening om vem som passar in. Hela landet står inför reinvesteringsbehov och arbetsmarknaden skriker efter anläggningsarbetare på alla nivåer, säger Malin Suneson, en av Luleå kommuns projektledare i Östra Länken.

Fler män än kvinnor väljer att arbeta i anläggningsbranschen. Samtidigt skriker branschen efter arbetskraft inom alla yrkeskategorier. Det är många som är involverade i projektets alla delar; planering, projektering och byggande.

– Byggherrarna drar i de kvinnor som arbetar i byggbranschen. Vi behöver allt från grävmaskinister till anläggningsingenjörer, säger Petra Viklund. 

Mans- eller kvinnodominerade branscher delar samma problem; det skapas lätt normer för hur personer ska vara, prata och göra. Risken finns att kompetens utanför normen avskräcks eller stöts bort. 

– Östra Länken skapar förutsättningar för ett attraktivt och hållbart Luleå, på flera sätt. Dels med hjälp av genomtänkta och hållbara lösningar och utformningar, dels i själva arbetet som exempelvis genom ett klart och tydligt jämställdhetstänkande. För att klara byggtakten måste vi kunna rekrytera från hela befolkningen, säger Malin Suneson.

”Arbetsplatser med mångfald och en bra fördelning i kön och ålder är mer dynamiska”

Malin Suneson, projektledare

NCC:s platsledning har med sitt lagbygge fokuserat på att skapa produktiva, långsiktigt fungerande arbetslag.

– Genom att rekrytera kvinnliga medarbetare bland maskinister och yrkesarbetare har vi lyckats skapa ett bra klimat och en god stämning, utan hård byggbransch-jargong redan från dag ett, augusti 2014. Jargong och attityd skapar tillhörighet, men kan även skapa en svår barriär att ta sig förbi för utomstående. Målet har varit och är att när man kommer till jobbet ska man känna sig inkluderad och delaktig även i Östra länkens etableringar och barackläger, säger Erik Sandström projektchef för NCC i Östra Länken. 

Den klassiska bilden av en byggarbetare har successivt luckrats upp. Östra Länken är ett bra exempel. Här arbetar många personer med olika bakgrund och kön. Eftersom branschen rymmer så många olika yrken finns det dessutom möjligheter att byta jobb utan att behöva byta arbetsgivare. Det finns rent praktiska yrken och rent teoretiska, även de som innefattar kombinationer av teori och praktik. Utvecklingsmöjligheterna är stora.

När Östra Länken-projektet tillfrågade Tunaskolan om att komma med förslag till utformandet av pumpstationen vid den västra sidan av Skutviken kom de unga högstadietjejerna med de innovativa lösningarna.

– Det är verkligen en framtidsbransch som har plats för många, många fler. Arbetsplatser med mångfald och en bra fördelning i kön och ålder är mer dynamiska och kommer med krispigare idéer. Det ser vi ständigt nya exempel på, menar Malin Suneson.

Med Östra Länken kan Luleå växa hållbart

Om du rest genom Luleå via Bodenvägen/Svartövägen har du inte undgått att förstå att det är ett stort projekt som pågår. Hela huvudsystemet för vatten- och avlopp håller på att bytas ut. När allt är klart är det två mil långt vatten- och avloppssystem som förnyats och dragits om.

– Det är vattnets motorväg genom Luleå och ett av de viktigaste byggprojekt vi har, eftersom det är en förutsättning för att Luleå ska kunna växa, säger Malin Suneson.

Projektet är vidsträckt och passerar olika miljöer. Projektet anpassas till den plats som passeras. Exempelvis passar man på att bygga en cirkulationsplats i en korsning som det nya va-systemet passerar. På en annan sträcka ska man istället passera med så liten påverkan på omgivningen som möjligt, på grund av de höga naturvärdena i området.

När arbetet är färdigt 2030 kommer det till största delen inte att märkas, eftersom det mesta ligger under jord. Men projektet har också tillfört nya värden till staden.

– Vi har använt massa som grävts upp till att bredda strandlinjen vid Skurholms-fjärden. Dessutom anläggs nya parker, gång- och cykelvägar i arbetet och en ny cirkulationsplats på Haparandavägen, säger Malin Sunesson.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm