Kronan

Så förvandlas Kronan till nytt bostadsområde

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2 Nya Kronan planeras för att minska bilberoendet och göra det enklare att välja cykel eller att gå.

Kronan var ett gammalt militärområde som stått orört i många år. Nu blir det en helt ny stadsdel med 7 000 Lulebor.

– Nu är målet att få fler byggaktörer utifrån för att kunna sprida investeringarna och därmed kunna bygga fler bostäder med bibehållen kvalitet och variation samtidigt, säger Daniel Rova, projektledare för Kronan.

Kronandalen fungerade som ett luftvärnsregemente fram till 1990-talet. Då tog kommunen över och bostäder började byggas på 2000-talet. Redan nu bor ungefär 1700 personer i området.

Här finns infrastrukturen på plats redan och Träffparken står färdig och på tillväxt. De har anlagda dammar med kanaler som fungerar som öppna dagvattenlösningar som skapar förutsättningar för en rik mångfald för djur och växter. Det går inte att komma in i parkerna i dagsläget, men för den som är nyfiken går det att se konstnären Anna Svenssons stora regnbågsfärgade skulptur Forever Young som invigdes förra hösten från längre avstånd eller konstnären Markus Lanttos Älg i Solnedgång som lyser orange inne i parken. Ytterligare tre nya konstverk är planerade för Kronan-området. Dagens återvinningscentral behöver flyttas innan hela park- och dagvattenlösningen kan färdigställas.

Näst på tur ett modernt stadsdelscentrum mitt i Kronandalen med bland annat livsmedelsbutik men även möjlighet till apotek och vårdcentral och plats för gym, frisör och restaurang.

– Den stora frågan här är utbyggnadstakten. I dagsläget har vi inte klart med vilka aktörer som ska medverka eller exakt utformning av centrumet. Men planen är att det ska byggas för att ha aktivitet dygnet runt för att öka tryggheten i området. ”Livet mellan husen” är en avgörande fråga säger Daniel Rova.

Året runt finns möjlighet till en mängd aktiviteter för olika åldrar och intressen. Läget intill Ormbergets naturreservat och friluftsområde ger de boende tillgång till ett rikt friluftsliv med löpturer och sportaktiviteter. Det finns motionsspår, skidbackar, skidstadion, grillplatser, utegym och ett fint promenadstråk runt Skurholmsfjärden. I Ormberget finns också marker där man kan plocka bär och svamp.

Förra året till skolstarten invigdes Kronanhallen som är anpassat för inomhussporter som innebandy, basket, volleyboll, handboll och badminton. Sporthallen, skolan och förskola är förberedda för den växande stadsdelen.

Kronans läge nära Luleå centrum och närheten till naturen skapar en attraktiv stadsdel som förenar de villor och flerfamiljshus som redan finns med nya radhus, bostadsrätter och hyresrätter i olika storlekar.

– Det kommer att byggas mindre hyreslägenheter som är finansierade med statligt investeringsstöd vilket garanterar en låg hyra under många år. Samtliga hyresrätter kommer att finnas tillgängliga på Bostad Luleå, säger Daniel Rova.

Det tar tio minuter med cykel in till centrum och bara några minuter med lokaltrafiken. Området är planerat för att minska bilberoendet. Gemensamma parkeringshus kommer att finnas i ytterområdet av Kronan för att göra det enklare att välja cykel eller att gå.

– Vi kommer att erbjuda cykelpooler och bilpooler på sikt för att det ska vara enklare att välja att vara bilfri, säger Daniel Rova.

Över 220 bostäder är under uppbyggnad i etapp 1 och 2 genom att det under hösten påbörjades ett nytt kvarter med ca 150 lägenheter. Etapperna kommer totalt att innehålla nära 800 bostäder och ett vård- och omsorgsboende som beräknas vara inflyttningsklart senhösten 2020.

Hela Kronan-projektet andas nytänkande med hänsyn till hållbarhet och miljö. Första spadtaget togs nu i maj och hela området beräknas vara färdigt 2030. Projektet följs av en doktorand från Luleå Tekniska Universitet som undersöker hur man utvecklar en resurseffektiv dialog för hållbart byggande. Kronan är pilotprojekt för den studien.

– Kronan vill erbjuda ett gott liv och en god livsmiljö med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Trivsel, trygghet och hälsa är ledorden. Vi välkomnar fler byggherrar som vill delta i byggandet av Kronan. Det är en långsiktig utveckling som blir både bättre och mer lönsam med samarbete, säger Daniel Rova.

Text: Cecilie Östby
Illustration: Luleå kommun och Tema arkitekter