Denna artikel är en annons

Nunc mattis felis massa nec dapib

Samarbete, en möjlighet för Luleå att växa hållbart!

NCC är övertygad om att samarbete och lyhördhet kombinerat med erfarenhet möjliggör stadsutveckling för att Luleå ska växa smart och hållbart!

Flera enheter samspelar för Luleås utveckling framåt. Just nu bygger NCC bland annat nya räddningsstationen, studentbostäder, äldreboende, och Östra Länken. NCC är glad för förtroendet att få vara en del i utvecklingen av staden och bygga framtiden för Luleåborna.

Är du intresserad av att fortsätta utveckla och bygga framtidens miljöer, kontakta oss på NCC berättar Fredrik Edfast, affärschef på NCC.

Östra Länken:

Med visuell projektplanering och löpande dialog med beställaren och arbetslagen har projektetapperna genomförts under stor framgång. Vilket resulterade i prisutdelning, Årets Bygge 2018. Redan i början av 2014 startade anläggningsarbetet under jord och spektakulära pumphus längs vattnets väg i Luleå, NCC fortsätter arbetet med nästa etapp som kommer att resultera i säkrare vattenförsörjning till Luleåborna, berättar Ola Engström, projektchef Civil North.

Polstjärnan Studentboende:

199 Boendemöjlighet för studenter och forskare direkt på Luleå Tekniska universitets campusområde. NCC:s uppdrag är att bygga ett E-format hus med både fyra och fem våningar. Huset består av 132 stycken ettor om drygt 25 kvadratmeter samt 67 stycken dubblettlägenheter om 41–44 kvadratmeter.

Kund: Akademiska hus.

Klart: Första kvartalet 2020.