Näringsliv

Smart industri snabbar på den gröna omställningen

– Kan man få stora industrikluster att göra en grön omställning kan vi nå stora resultat på kort tid, säger Li Skarin, vd för Luleå Näringsliv.

När Li Skarin började som vd för Luleå Näringsliv för två år sen trodde hon inte att hon skulle bli så intresserad av industriprojekt som hon nu är.

– Faktum är att om industrin ställer om och tänker grönt, så har de störst möjlighet att göra mest för miljön. Och kan man få stora industrikluster att göra den omställningen kan vi nå stora resultat på mycket kort tid, säger hon.

Just nu pågår omställningen till grönt i Luleå för fullt. Fyrtio olika testbäddar är igång runt om i Norrbotten varav flertalet undersöker möjligheten att lösa en del av miljöproblemen. Luleå tekniska universitet har bevisat att det går mycket snabbare i Norrbotten att gå från innovation till storskalig produktion, i princip halva tiden mot vad det normalt tar.

– Här finns stora globala företag som Facebook, Nasa, Boeing. Vi har biltestverksamhet med bilmärken som Ferrari och Porsche i länet, vi är i framkant inom digitalisering, sjukvård och gruvnäring. Många av de stora företagen har valt att stanna efter testperioderna och då ser även andra industrier att det verkligen fungerar att bedriva internationell verksamhet i regionen, säger Li Skarin.

Luleå vill bygga ett helt nytt industriområde på Hertsöfältet för så kallad Smart industry. Visionen är att stora industrier bildar kluster som drar nytta av de synergieffekter som uppstår.

Ett exempel från andra län är Northvolt i Skellefteå som tillverkar batterier till elbilar. Om batterier inte tillverkas på ett grönt och hållbart sätt, så går en viktig poäng förlorad. Och i Luleå finns det också allt som behövs för att tillverka gröna batterier.

– Vi har gruvnäringen där vi kan utvinna viktiga mineraler och metaller för att tillverka batterier och vi har vattenkraft, säger Li Skarin.

Gruvnäringen som spåddes dö ut inom en tioårsperiod har istället blivit en förutsättning för en mer miljövänlig industri. Mineraler och metaller är nycklar till omställningen till digitaliseringen. Även skogen är lösningen på många problem. De restprodukter som tidigare eldades upp kan nu användas till kläder och biojetbränsle.

I februari 2020 bjuder Luleåregionen in till Demo North ett stort internationellt tredagars konvent för att fler företag ska få upp ögonen för vad regionen kan erbjuda de som väljer att etablera sig här. Representanter från såväl Nasa som Facebook kommer för att tala.

– Vi står inför en stor miljöomställning och här delar vi metoder som löser flera stora frågor. Om samma metoder sprids över hela världen, och om vi kan få fler att etablera sig här, kan omställningen ske snabbare än vi trott tidigare, säger Li Skarin.

Text: Cecilie Östby
Foto: Petra Älvstrand​