Denna artikel är en annons

VA Installationer klarar alla reningsverk – hög som låg

VA Installationer i norr har specialiserat sig på att installera kompletta vatten- och avloppslösningar i områden som kräver hög skyddsnivå.

VA Installationer i norr levererar kompletta vatten- och avloppslösningar för alla sorters hushåll. Men de har dessutom specialiserat sig på att installera i områden som kräver hög skyddsnivå.

Krav på rening av avloppsvatten har funnits i decennier. Har du en vattentoalett räcker det inte med enbart en slamavskiljare, avloppsvattnet behöver behandlas och renas så att inte så att det inte ”uppstår olägenheter för människors hälsa och miljön” som det formuleras.

Normalt är detta inte någon särskilt komplicerad historia, enskilda hushåll, samfälligheter och kommuner gör det till vardags, men ibland krävs det mer avancerad rening. Det som kallas hög skyddsnivå. Det gäller till exempel inom vattenskyddsområde eller där utsläpp av avloppsvatten sker direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag. Det gäller också vid nybyggnation av hus.

Med mer tekniskt språk ska avloppsanläggningen klara 90 %-rening av organiskt material, BOD, det vill säga den mängd syre som behövs för att bryta ner en viss mängd organiskt material. Anläggningen ska också klara 90 %-rening av fosfor och 50 %-rening av kväve. Om avloppsvattnet släpps ut i närheten av en badplats krävs också att reningar har bra bakterieavdödning, vilket kan vara ett problem med vissa minireningsverk.

Många fastighetsägare söker tillstånd för reningsverk som inte är tillräckligt dimensionerade och får avslag från kommuen gång på gång.

VA Installationer i norr kan lösa det här.

– Vi är certifierade för att installera och leverera kompletta avloppslösningar för alla sorters industrier, campingar, hotell, samfälligheter och kommuner, säger Nicklas Sandberg och Elisabeth Isacksson. Vi har även möjlighet att uppgradera befintliga anläggningar i både kapacitet och prestanda.

– Vi är inte heller märkesbundna, så vi använder oss av det bästa som finns på marknaden, så att du får kvalité på jobbet och den bästa lösningen. Alla fastigheter har olika krav om vad som är bästa lösningen och vad som krävs för ett bra avloppsystem.

Välkommen att kontakta oss för alla sorters kompletta avloppslösningar på alla skyddsnivåer.